Naša práca

Prístup podľa TEAMBHA


Všetky brankárske kempy tvrdia to isté - Individuálny prístup, ale je to pravda? Vedenie TEAMBHA prináša naozajstný - Individuálny prístup

 

 • Maximálny počet pre kemp 24.
 • Maximálny počet pre ostatné akcie 12. 
 • Na stanovišti vždy maximálne 3 brankári. 
 • Vždy jeden tréner na stanovišti.

 

OFF - ICE

Pri tréningu mimo ľad sa zameriavame na najdôležitejšie prvky, ktoré brankár pre svoju prácu potrebuje.

 • Orientácia v priestore
 • Práca s očami
 • Odrazová a dynamická sila
 • Silný stred tela (core)
 • Kompenzačné cvičenia
 • Mobilita

 

 

VIDEO

Pri tréningu na ľade maximálne využívame prácu s videom tak, aby mali brankári okamžitú spätnú väzbu. Každý deň majú brankári cca. 30 minútovú prednášku obohatenú videom, aby videli svoju prácu a odstránili nedostatky alebo zlepšili svoje zručnosti.

 • Minimálne dva tablety na tréning
 • Okamžitá spätná väzba
 • Individuálne rozobratie videa
 • Každý deň cca. 30 min. video předenáška

 

 

OSTATNÉ

Ukazujeme naším brankárom cestu k úspěchu. Učíme, ako se stať pokorní a rešpektovať hokej ako celok. Vždy se snažíme naším členom vysvetliť, aby pri ceste k úspechu nezabudli byť aj dobrými ľuďmi. Zameriavame sa na stravu v našich akciách. Predáváme vlastné skúsenosti z praxe tak, aby boli na svoju cestu k úspechu pripravení.

 • Zameranie na zdravú stravu
 • Mentálna príprava
 • Predávanie vlastných skúseností
 • Pravidelná komunikácia
 • Riešenie problému, ktoré prídu počas sezóny